“Snowmen”, Sapporo, Japan (Feb 2008)

“Steps”, Kuala Lumpur, Malaysia (Dec 2007)

“Yachts”, Hong Kong Island, Hong Kong (Dec 2007)

“Thai Glamour”, Bangkok, Thailand (Aug 2007)

“T-shirt Vending”, Harajuku UNIQLO, Tokyo, Japan (Feb 2007)

“Buddhist Statues”, Miyajima, Japan (May 2008)

Advertisements